Waar het smeulend vuur

             van de tango

           jouw passie wordt

 

Proeflessen 12 en 15 sept

Tango leren is, net zoals zoveel andere activiteiten, een leuke manier om andere mensen te ontmoeten.

Wat is de ziel van de tango dat zoveel mensen tango dansen en er plezier aan beleven?

Tango biedt veel schoonheid en het is mooi om naar een paar te kijken dat met zorg en aandacht voor elkaar de tango danst. Dat kan flitsend en spectaculair zijn, maar ook rustig en intiem.